11.10.2021

Избран кмет на Община Стражица

С Решение Приложение № 93-МИ-НЧ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  обявява избора на ЙОРДАН ЦОНЕВ ЦОНЕВ за Кмет на Община Стражица. Честито!

10.10.2021

Избирателна активност към 10:00 ч.

ОИК Стражица съобщава, че избирателната активност в 24 секции в населените места на Община Стражица  към 10:00 ч. е 9,21%

10.10.2021

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК съобщава, че изборният ден приключи в 20:00 часа при избирателна активност 40,61 %

10.10.2021

КРАЙ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

ОИК съобщава, че изборният ден приключи в 20:00 часа при избирателна активност 40,61 %

10.10.2021

НАЧАЛО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Общинска избирателна комисия съобщава, че изборния ден е започнал в установения в ИК час - 7:00 в 24 секции на територията на Община Стражица при пълен състав на секционните избирателни комисии. Устройствата за гласуване са стартирали успешно.

10.10.2021

Избирателна активност

ОИК съобщава, че избирателната активност в 24-те секции на Община Стражица към 17:00 ч. е 34,66 %.

 

04.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия ви съобщава, че от проведения на 3 октомври избор за кмет на Община Стражица при 4436 гласували за кандидати и 61 гласа "не подкрепям никого"  са получени следните резултати по кандидати както следва:

1 Светлозар Иванов Димитров

   ПП"Има такъв народ"                   - 699 гласа

11 Илиян Иванов Маринов

   КП"БСП за България"                   - 803 гласа

13 Георги Бянов Бянов

   Независим кандидат                    - 1433 гласа

14 Йордан Цонев Цонев

   Независим кандидат                    - 1501 гласа

 

На втори тур на 10. 10. 2021 г. ще се явят:

13 Георги Бянов Бянов -    Независим кандидат                    

14 Йордан Цонев Цонев -   Независим кандидат                   

03.10.2021

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК Стражица съобщава, че избирателната активност в 24 секции в населените места на Община Стражица  към 10:00 ч. е 9,15%

03.10.2021

Съобщение

ОИК Стражица съобщава, че избирателната активност в 24 секции в населените места на Община Стражица  към 12:30 ч. е 19,96%

03.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица съобщава, че избирателната активност към 17.30 ч. в 24 секции в населените места на Община Стражица  към 17:30 ч. е 36%.

26.09.2021

Съобщение

ОИК СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА, ЧЕ СПИСЪК НА СЕКЦИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК

25.09.2021

ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА, НАСРОЧЕН НА 03.10.2021 Г.

22.09.2021

Съобщение

ОИК СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА, ЧE обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе на 27.09.2021 г. в Лятно кино „Рачко Ябанджиев“, намиращо се в гр. Стражица, ул.”Сава Цонев” № 2.

Членовете на:  

 • Секция № 04 31 00 008 - с. Балканци,
 • Секция № 04 31 00 011 – с. Владислав,
 • Секция № 04 31 00 012 – с. Горски Сеновец,
 • Секция № 04 31 00 018 – с. Кавлак и село Любенци,
 • Секция № 04 31 00 019 – с. Лозен,
 • Секция № 04 31 00 020 – с. Мирово,
 • Секция № 04 31 00 021 – с. Николаево,
 • Секция № 04 31 00 022 – с. Нова Върбовка,
 • Секция № 04 31 00 023 – с. Ново Градище,

в, които се гласува с хартиени бюлетини следва да се явят в 10:00 часа.

Членовете на:

 • Секция № 04 31 00 001 – първа гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 002 – втора гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 003 – трета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 004 – четвърта гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 005 – пета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 006 – с. Асеново,
 • Секция № 04 31 00 007 – с. Бряговица,
 • Секция № 04 31 00 009 – с. Благоево,
 • Секция № 04 31 00 010 – с. Виноград,
 • Секция № 04 31 00 013 – първа с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 014 – втора с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 015 – първа с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 016 – втора с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 026 – с. Сушица,
 • Секция № 04 31 00 030 – с. Царски извор

в, които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване следва да се явят в 11:00 часа.

17.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комися съобщава мерките, позволяващи на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Община Стражица, както следва: 

1. Избирателна секция № 04 31 00 003, находяща се в СУ „А. Каралийчев”, за секция, в която при поискване могат да гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред избирателната секция да се постави временна обозначителна табела и международния знак „Инвалид”.

3. В селата, в които избирателната секция е единствена секция и се помещава на етаж над приземния или е със стълбище, кметовете и кметските наместници осигуряват помощ за достъп на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

4. Информация за осигуряване на транспорт за придвижване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването се приема на дежурни телефони от 8.30-12.00 и от 13.30 – 17.00 часа в работните дни на администрацията в селата и в град Стражица, а в изборния ден – от 07.00 до 18.00 ч., както следва:

 • Асеново – 06165 4620; 0878 96 14 26
 • Балканци – 061607 320; 0879118806
 • Благоево – 06169 22-200886739423
 • Бряговица – 06164 22-20; 0879 11 88 21
 • Виноград – 06166 26-21;0988850238
 • Владислав – 0616062-20; 0887735866
 • Горски Сеновец –061608 320; 0887735866
 • Кавлак – 06161 4343
 • Камен –06163 24-02; 0898926501
 • Кесарево –06167 24-16; 0879 11 88 01
 • Лозен – 061603 220; 0886739417
 • Мирово – 0878 96 14 19; 0886739449
 • Нова Върбовка – 06163 20-50; 0885411300
 • Ново Градище – 0878 96 14 50
 • Николаево – 06163 24 78; 0879 11 88 19
 • Сушица – 06168 2620; 0884583171
 • Царски извор – 061602 239; 0897419615
 • Стражица – 06161 43-00; 06161 43-43

5. В двора на СУ ”Ангел Каралийчев”, където се помещава секция № 04 31 00 003, определена за гласуване от избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, да се постави знак, даващ право на влизане и паркиране на автомобилите на избирателите.

6. Поставените кабини за гласуване и прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

14.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции /24 бр./ на територията на община Стражица. Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 02 октомври 2021 г. включително на Общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Таблица за упълномощените представители може да изтеглите от ТУК

14.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 02 октомври 2021 г. включително до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ-НЧ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

       2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници  Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.

       3. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /24 бр./ на територията на община Стражица.

27.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г. е 17:00 часа на 02.09.2021 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в ОИК-Стражица, от 9:00 до 17:00 часа.

Документи, които следва да се представят са:

 ЗА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение №42-МИ-НЧ от изборните книжа;
 2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 3. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

ЗА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 1. Заявление Приложение №43-МИ-НЧ от изборните книжа;
 1. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция;
 1. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 1. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 1. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 1. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 1. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 1. Заявление  Приложение №52 -МИ-НЧ от изборните книжа;
 2. Решение за създаване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация Приложение №53-МИ-НЧ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Приложими Решения № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. и № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК.

24.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че адрес на комисията е гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5/сградата на общинска администрация/, ет.3, стая 311;

Приемно време на комисията всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения