Заседания

Заседание от дата 24.08.2021 от 16:00 часа.

Решения

№ 3-МИ-Ч / 24.08.2021

ОТНОСНО : отсъствие на председател, съответно секретар на ОИК

№ 2-МИ-Ч / 24.08.2021

ОТНОСНО : създаване на работни групи на ОИК, избиране на протоколчик водещ протоколите на заседанията на Общинска избирателна комисия и избиране на говорители на ОИК

№ 1-МИ-Ч / 24.08.2021

ОТНОСНО : номерацията и начина на обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стражица

Календар

Решения

  • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения