Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ-Ч
Стражица, 24.08.2021

ОТНОСНО: номерацията и начина на обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия Стражица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 607-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 1. Взетите от Общинска избирателна комисия Стражица решения имат единна последователна номерация с арабски цифри.
 2. Решенията, които се отнасят за произвеждане на частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г., се номерират като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението МИ-Ч.
 3. Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия Стражица започва с № 1.
 4. Решенията на Общинска избирателна комисия се обявяват незабавно след приемането им.
 5. Обявяването на решенията на Общинска избирателна комисия се извършва чрез публикуването им на интернет страницата на комисията и поставянето им на  информационно табло с надпис: „РЕШЕНИЯ НА ОИК” намиращо се на партерния етаж в сградата на общинска администрация Стражица с административен адрес гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.
 6. Приемно време на комисията всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 25.08.2021 в 11:11 часа

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения