Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ-Ч
Стражица, 31.08.2021

ОТНОСНО: регистрация на Светлозар Иванов Димитров като кандидат за кмет на община Стражица, издигнат от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Постъпило е предложение от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, подписано от Христо Михайлов Дочев в качеството на пълномощник на Виктория Димитрова Василева- пълномощник на Станислав Тодоров Трифонов– представляващпартия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, заведено под № 1 на 31 август 2021 г. в регистъра на кандидатите за кметове на общини и райони за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидата - Приложение № 65-МИ-НЧ- от изборните книжа 1 бр.;
 2. Заверени копия на пълномощни от Станислав Тодоров Трифонов– представляващ партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, към Виктория Димитрова Василева и от Виктория Димитрова Василева към Христо Михайлов Дочев.

Налице са изискванията на чл. 414 от Изборния кодекс и Решение № 1846-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на Светлозар Иванов Димитров като кандидат за кмет на община Стражица, издигнат от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ ,за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414 и чл. 464, т. 6 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

Регистрира Светлозар Иванов Димитров като кандидат за кмет на община Стражица, издигнат от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за участие в частичен избор за кмет на Община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Зам. председател: Илияна Любенова Петрова

* Публикувано на 31.08.2021 в 18:56 часа

Свързани решения:

18-МИ-Ч/08.09.2021

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения