Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ-Ч
Стражица, 31.08.2021

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Мирослав Стоянов Тодоров, заведено под № 2 от 31 август 2021 г. в регистъра на инициативните комитети в ОИК, за издигане на Георги Бянов Бянов за независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г. Заявлението е подписано от 4 избиратели, в състав: Мирослав Стоянов Тодоров, Красимир Иванов Коев, Емилия Любенова Георгиева и Димитрина Дилова Станчева.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол с решение от събрание за образуване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Стражица Георги Бянов Бянов, за изборите на 03 октомври 2021 г., от 25.08.2021 г.;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 4 броя;
 3. Декларация – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 4 броя;
 4. Удостоверение за новооткрита банкова сметка от 31.08.2021 г., издадено от „БАНКА ДСК“, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. Уведомление с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151-154 от Изборния кодекс и Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на Община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Предвид горе изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 152 т. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Мирослав Стоянов Тодоров,
 2. Красимир Иванов Коев,
 3. Емилия Любенова Георгиева
 4. Димитрина Дилова Станчева

за издигане на Георги Бянов Бянов като независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на Община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Зам. председател: Илияна Любенова Петрова

* Публикувано на 31.08.2021 в 19:16 часа

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения