Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ-Ч
Стражица, 08.09.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидат за кмет на община Стражица, издигнат от инициативен комитет, представляван от Ангел Георгиев Асенов, за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г.

Постъпило е предложение от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет Йордан Цонев Цонев за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г., подписано от Ангел Георгиев Асенов- представляващ ИК, регистриран с Решение № 8-МИ-Ч от 27.08.2021 г. на ОИК Стражица, заведено под № 4 от 03.09.2021 г. в регистъра на кандидатите

Към заявлението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидата (приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа); 
 2. Списък на избирателите подкрепящи регистрацията на независим кандидат (приложение № 66-МИ-НЧ от изборните книжа) съдържащ 1 350подписа на избиратели, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № 34-МИ-Ч от 08 септември 2021 г. наТД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г. се  установява спазването на разпоредбата на чл. 416, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс за наличие на 400 избиратели, подкрепящи регистрацията независим кандидат.

На лице са изискванията на чл. 414 и 416, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1846-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на независим кандидат за кмет Йордан Цонев Цонев за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Предвид горе изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 412-419, във връзка с чл. 464, т. 6 от Изборния кодекс, и № 1846-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за кандидат за кмет на община Стражица Йордан Цонев Цонев, ЕГН , постоянен адрес , издигнат от инициативен комитет представляван от Ангел Георгиев Асенов.

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 08.09.2021 в 17:41 часа

Свързани решения:

18-МИ-Ч/08.09.2021

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения