Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ-Ч
Стражица, 19.09.2021

ОТНОСНО: упълномощаване на представители на ОИК Стражица за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г. и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 9 от Изборния кодекс и в изпълнение на  Решение № 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

  1. УПЪЛНОМОЩАВАсвои представители за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на БНБ, съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Общинска администрация- Стражица, както и осъществяване контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините, както следва: 

МАРИЯНА АВРАМОВА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЧУКУРОВА- ЧЛЕН

      2. ОПРЕДЕЛЯ резервни членове на мястото на посочените в т. 1 лица, както следва: 

ДОЧКА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА- ЧЛЕН

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА- ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

     3. Посочените членове в т. 1 и т. 2 от настоящето Решение се упълномощават с правото да подписват приемателно-предавателните протоколи и други относими  документи, свързани с дейностите визирани в Решение № 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК. 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 19.09.2021 в 11:11 часа

Календар

Решения

всички решения