Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 24-МИ-Ч
Стражица, 21.09.2021

ОТНОСНО: обучение на секционните избирателни комисии на територията на община Стражица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

 1. Обучението на секционните избирателни комисии да се проведе на 27.09.2021 г. в Лятно кино „Рачко Ябанджиев“, намиращо се в гр. Стражица, ул.”Сава Цонев” № 2.
 2. Членовете на:  
 • Секция № 04 31 00 008 - с. Балканци,
 • Секция № 04 31 00 011 – с. Владислав,
 • Секция № 04 31 00 012 – с. Горски Сеновец,
 • Секция № 04 31 00 018 – с. Кавлак и село Любенци,
 • Секция № 04 31 00 019 – с. Лозен,
 • Секция № 04 31 00 020 – с. Мирово,
 • Секция № 04 31 00 021 – с. Николаево,
 • Секция № 04 31 00 022 – с. Нова Върбовка,
 • Секция № 04 31 00 023 – с. Ново Градище,

в, които се гласува с хартиени бюлетини следва да се явят в 10:00 часа.

 1. Членовете на:
 • Секция № 04 31 00 001 – първа гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 002 – втора гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 003 – трета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 004 – четвърта гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 005 – пета гр. Стражица,
 • Секция № 04 31 00 006 – с. Асеново,
 • Секция № 04 31 00 007 – с. Бряговица,
 • Секция № 04 31 00 009 – с. Благоево,
 • Секция № 04 31 00 010 – с. Виноград,
 • Секция № 04 31 00 013 – първа с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 014 – втора с. Камен,
 • Секция № 04 31 00 015 – първа с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 016 – втора с. Кесарево,
 • Секция № 04 31 00 026 – с. Сушица,
 • Секция № 04 31 00 030 – с. Царски извор

в, които се гласува със специализирани устройства за машинно гласуване следва да се явят в 11:00 часа.

      4. Определя членове на ОИК за провеждане на обучение на Секционните избирателни комисии в община Стражица както следва: Марияна Кръстева и Клара Трифонова.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 21.09.2021 в 16:00 часа

Календар

Решения

всички решения