Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 25-МИ-Ч
Стражица, 25.09.2021

ОТНОСНО: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

В Общинска избирателна комисия Стражица е постъпило заявления с вх. № 58-МИ-Ч/24.09.2021 г. от Атанас Дончев Бъчваров, упълномощен представител на  ПП “Движение за права и свободи“ с предложение за промени в състава на секционни избирателни комисии в община Стражица, както следва: СИК № 043100001, СИК № 043100003, СИК № 043100009 и СИК № 043100016.

След проверка на подаденото заявление, Общинска избирателна комисия установи, че са на лице изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

  1. Освобождава Радиан Иванов Иванов, ЕГН, като член на СИК в секция 043100001- гр. Стражица.
  2. Назначава Анита Иванова Иванова, ЕГН, като член на СИК в секция 043100001- гр. Стражица.
  3. Освобождава Светла Олекова Станева, ЕГН, като член на СИК в секция 043100003- гр. Стражица.
  4. Назначава Радиан Иванов Иванов, ЕГН, като член на СИК в секция 043100003- гр. Стражица.
  5. Освобождава Стефан Цонев Банков, ЕГН, като член на СИК в секция 043100009 – с. Благоево.
  6. Назначава Ивелина Иванова Стоянова, ЕГН, като член на СИК в секция 043100009 – с. Благоево.
  7. Освобождава Руско Динков Хубенов, ЕГН, като член на СИК в секция 043100016 – с. Кесарево.
  8. Назначава Таня Ненкова Ненкова, ЕГН, като член на СИК в секция 043100016 – с. Кесарево.

      На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 25.09.2021 в 12:57 часа

Свързани решения:

15-МИ-Ч/07.09.2021

Календар

Решения

всички решения