Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 27-МИ-Ч
Стражица, 25.09.2021

ОТНОСНО: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

В Общинска избирателна комисия Стражица е постъпило заявления с вх. № 61-МИ-Ч/25.09.2021 г. от Силвия Тодорова Кирилова, упълномощен представител на Коалиция “ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с предложение за промяна в състава на СИК № 043100016 в община Стражица.

След проверка на подаденото заявление, Общинска избирателна комисия установи, че са на лице на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

  1. Освобождава Юлияна Стилиянова Костова, ЕГН, като член на СИК в секция № 043100016- с. Кесарево.
  2. Назначава Галя Веселинова Борисова, ЕГН, като член на СИК в секция №043100016 - с. Кесарево.

      На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 25.09.2021 в 13:02 часа

Свързани решения:

15-МИ-Ч/07.09.2021

Календар

Решения

всички решения