Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ-Ч
Стражица, 26.08.2021

ОТНОСНО: определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в Община Стражица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И

  1. Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Стражица съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва: 

            За секции с до 500 избиратели – 6 члена, в това число председател, заместник председател и секретар, на територията на Община Стражица тези секции са:  

секция №

04 31 00 ХХХ

населено място

007

село Бряговица

008

село Балканци

009

село Благоево

011

село Владислав

012

село Горски Сеновец

018

село Кавлак

019

село Лозен

020

село Мирово

021

село Николаево

022

село Нова Върбовка

023

село Ново Градище

 

            За секции с над 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар,  на територията на Община Стражица тези секции са:  

секция №

04 31 00 ХХХ

населено място

001

град Стражица

002

град Стражица

003

град Стражица

004

град Стражица

005

град Стражица

006

село Асеново

010

село Виноград

013

село Камен

014

село Камен

015

село Кесарево

016

село Кесарево

026

село Сушица

030

село Царски извор

 

 

Копие от настоящото решение да се предостави на Община Стражица.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 26.08.2021 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения