Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ-Ч
Стражица, 27.08.2021

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Ангел Георгиев Асенов, заведено под № 1 от 26 август 2021 г. в регистъра на инициативните комитети в ОИК, за издигане на Йордан Цонев Цонев за независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г. Заявлението е подписано от 7 избиратели, в състав: Димитър Любенов Иванов, Цветан Димчев Димов, Светла Илиева Панева, Стоян Иванов Спиридонов, Лъчезар Николаев Лазаров, Ангел Георгиев Асенов, Петър Иванов Чукуров

Към заявлението са приложени:

 1. протокол с решение от събрание за образуване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Стражица Йордан Цонев Цонев, за изборите на 03 октомври 2021 г., от 24.08.2021 г.;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 броя;
 3. декларация – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 7 броя;
 4. удостоверение за новооткрита банкова сметка от 26.08.2021 г., издадено от „INTERNACIONAL ASSET BANK“, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. информация с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г.

Предвид горе изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 152 т. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Димитър Любенов Иванов
 2. Цветан Димчев Димов
 3. Светла Илиева Панева
 4. Стоян Иванов Спиридонов
 5. Лъчезар Николаев Лазаров
 6. Ангел Георгиев Асенов
 7. Петър Иванов Чукуров

за издигане на Йордан Цонев Цонев за независим кандидат за участие в частичен избор за кмет на община Стражица на 03 октомври 2021 г.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 27.08.2021 в 14:18 часа

Календар

Решения

 • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

 • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

  относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения