Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 85-МИ
Стражица, 18.10.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП ,,ВОЛЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Стражица на 27 октомври 2019 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 18.10.2019 г. в регистъра на застъпници за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове в Община Стражица на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е подписано от Елка Василева Кукова-Нешева пълномощник на Веселин Найденов Марешки представляващ ПП „ВОЛЯ“.

Към заявлението са приложени:

 

 1. Заверено копие на пълномощно 2 бр. ;
 2. Списък съдържащ имената на 4 (четири) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;
 3. Декларации от лицата заявени за регистрация като застъпници- 4 бр.;

 

След извършена проверка се установи, че лицата от предоставения списък отговарят на Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

Регистрира за застъпници на кандидатска листа на ПП ,,ВОЛЯ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Стражица на 27 октомври 2019 г., следните лица:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

 

1

Йорданка Радкова Петрова

   

2

Анна Йорданова Йорданова

   

3

Ваня Диянова Борисова

   

4

Стелияна Ганчева Петрова

   

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 18.10.2019 в 13:48 часа

Календар

Решения

 • № 122-МИ / 16.07.2021

  относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

 • № 121-МИ / 16.07.2021

  относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

 • № 120-МИ / 13.11.2019

  относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения