Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ-Ч
Стражица, 02.09.2021

ОТНОСНО: регистрация на ПП ,,ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от партия ,,ГЕРБ“, подписано от Деян Минков Хаджийски в качеството на пълномощник на Даниел Димитров Панов-пълномощник на Бойко Методиев Борисов– представляващ ПП ,,ГЕРБ“, заведено под № 3 на 02 септември 2021 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Заверени копия на пълномощно от Бойко Методиев Борисов - представляващ ПП ,,ГЕРБ“ към Даниел Димитров Панов и от Даниел Димитров Панов към Деян Минков Хаджийски.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРБ“  за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147 и чл. 469, ал. 6 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

Регистрира ПП „ГЕРБ“  за участие в частичен избор за кмет на община Стражица, насрочен на 03 октомври 2021 г.

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 02.09.2021 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 27-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 26-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

  • № 25-МИ-Ч / 25.09.2021

    относно: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

всички решения