Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 26-МИ-Ч
Стражица, 25.09.2021

ОТНОСНО: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

В Общинска избирателна комисия Стражица е постъпило заявления с вх. № 59-МИ-Ч/24.09.2021 г. от инж. Катя Атанасова Петрова, упълномощен представител на  Коалиция от партии “БСП за България“ с предложение за промяна в състава на СИК № 043100030 в община Стражица.

След проверка на подаденото заявление, Общинска избирателна комисия установи, че са на лице на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

  1. Освобождава Цветанка Петрова Нинова, ЕГН, като Секретар на СИК в секция № 043100030- с. Царски извор.
  2. Назначава Катя Митева Павлова, ЕГН, като Секретар на СИК в секция №043100030 - с. Царски извор.

      На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 25.09.2021 в 12:59 часа

Свързани решения:

15-МИ-Ч/07.09.2021

Календар

Решения

всички решения