Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ-Ч
Стражица, 26.08.2021

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателни секции в Община Стражица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 570/26.07.2019 и Заповед № 2282/24.08.2021 г. на ВрИД кмета на Община Стражица, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 1. Формира единна номерация на избирателни секции в Община Стражица за провеждането на  частичен избор за кмет на община на 03 октомври 2021 г., като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

            АА е номерът на Област Велико Търново- 04.

            ВВ номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ -31.

          СС е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

            ХХХ  е номерът на секцията в общината.

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Стражица за провеждането частичен избор за кмет на община на 03 октомври 2021 г., както следва:
 • Секция № 04 31 00 001 – секция Първа на град Стражица с адрес: Клуб на пенсионера и инвалида, ул. ,,Михаил Друмев”№ 8
 • Секция № 04 31 00 002 – секция Втора на град Стражица с адрес: Конферентна зала гр. Стражица; ул. ,,Дончо Узунов” № 9
 • Секция № 04 31 00 003 – секция Трета на град Стражица с адрес: СУ „А.Каралийчев”; ул.”Дончо Узунов” № 13
 • Секция № 04 31 00 004 – секция Четвърта на град Стражица с адрес: Професионална гимназия; ул. „Волга” № 3
 • Секция № 04 31 00 005 – секция Пета на град Стражица с адрес: Ритуална зала; ул. „Сава Цонев” № 2
 • Секция № 04 31 00 006 – секция село Асеново с адрес: Читалище, ул.”Втора” №1 Секция № 04 31 00 007 – секция село Бряговица с адрес: Зала на кметството, Кметство с.Бряговица, ул.”Шеста” № 2
 • Секция № 04 31 00 008 - секция село Балканци с адрес: Читалище, ул.”Първа” № 59
 • Секция № 04 31 00 009 – секция село Благоево с адрес: Читалище, ул.”Христо Ботев” № 29
 • Секция № 04 31 00 010 – секция село Виноград с адрес: клуб на пенсионера, ул. „ Площад център” № 3
 • Секция № 04 31 00 011 – секция село Владислав с адрес: Читалище, ул.”Витоша” № 1
 • Секция № 04 31 00 012 – село Горски Сеновец с адрес: Читалище, ул.”Димитър Благоев” № 1а
 • Секция № 04 31 00 013 – секция Първа село Камен с адрес: Клуб на ПК ул. „Търговска” № 34
 • Секция № 04 31 00 014 – секция втора село Камен с адрес: Читалище, ул.”Търговска” № 25
 • Секция № 04 31 00 015 – секция Първа на село Кесарево, с адрес: Клуб на пенсионера, ул. „П. Т. Шмид” № 4
 • Секция № 04 31 00 016 – секция Втора на село Кесарево и населени места с. Железарци, с. Теменуга, с. Водно с адрес: ОУ „Николай Райнов“- първи етаж/вход/, ул. „Цар Роман” № 1
 • Секция № 04 31 00 018 – секция село Кавлак и село Любенци с адрес: Обредна зала /до читалището/ ул. „Първа” № 36
 • Секция № 04 31 00 019 – секция село Лозен с адрес: Клуб на Пенсионера ул. „Първа” 14
 • Секция № 04 31 00 020 – секция село Мирово с адрес: Кметството, ул.”Магистрална” № 30
 • Секция № 04 31 00 021 – секция село Николаево с адрес: Кметството, ул. ,,Първа” № 27
 • Секция № 04 31 00 022 – секция село Нова Върбовка с адрес: Клуб на Кметството, ул.”Първа” № 56
 • Секция № 04 31 00 023 – секция село Ново Градище с адрес: Младежки клуб, ул. „Първа” № 14
 • Секция № 04 31 00 026 – секция село Сушица с адрес: Заседателна зала кметство ул. Г. Димитров № 4
 • Секция № 04 31 00 030 – село Царски извор с адрес: клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров” № 10

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 26.08.2021 в 13:35 часа

Календар

Решения

 • № 60-МИ / 05.12.2022

  относно: обявяване на Васил Ангелов Раев за избран за общински съветник

 • № 59-МИ / 01.09.2022

  относно: обявяване на Мариела Петрова Петрова за избрана за общински съветник

 • № 58 - МИ / 11.10.2021

  относно: ИЗБРАН ЗА КМЕТ

всички решения