Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 69-МИ
Стражица, 25.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в община Стражица, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия Стражица е постъпило писмо с вх.  № 27-МИ от 25.09.2019 г., от ВрИД кмет на община Стражица, област Велико Търново, с предложение за състави на секционните избирателни комисии в общината.

 

Представени са всички изискуеми документи по чл. 91, ал.8, във връзка с ал.2, 4, 5 и 6, чл.95 и чл.96 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и Решение № 13-МИ от 11.09.2019 г на Общинска избирателна комисия Стражица.

 

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл.92 ал.1, 3, 4, 6 и 7 от ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на секционните избирателни комисии в общината. Протоколът от проведените консултации на 18.09.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

 

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 89 ал.1 и чл.91 ал.8 от ИК, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава секционните избирателни комисии в община Стражица, област Велико Търново, както следва:

Секция №

град,село

Трите имена

ЕГН

длъжност в СИК

1

2

3

4

5

043100001

Стражица

АНЕТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

председател

043100001

Стражица

ИВАНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

 

зам.председател

043100001

Стражица

ВЕСКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА

 

секретар

043100001

Стражица

КЕРА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

 

член

043100001

Стражица

ГИНКА БОРИСОВА БЕЛЧЕВА

 

член

043100001

Стражица

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

член

043100001

Стражица

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА МИЛКОВА

 

член

043100001

Стражица

СТЕФКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА-ЯБАНДЖИЕВА

 

член

043100001

Стражица

АСЕНИЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100002

Стражица

ЕЛИЗА ХРИСТОВА ЕВТИМОВА

 

председател

043100002

Стражица

САШКА ТОДОРОВА КОЛЕВА

 

зам.председател

043100002

Стражица

РУМЯНКА МИХАЙЛОВА КОЕВА

 

секретар

043100002

Стражица

КРАСИМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

 

член

043100002

Стражица

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА

 

член

043100002

Стражица

АНГЕЛИНА КИРЧЕВА АНДРЕЕВА

 

член

043100002

Стражица

ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

 

член

043100002

Стражица

ЕЛЕНА КОЕВА ТРИФОНОВА

 

член

043100002

Стражица

СТЕФКА ВЪЛЧЕВА КАБАКЧИЕВА

 

член

 

 

 

 

 

043100003

Стражица

ВАЛЕНТИНА КОЛЕВА ЯЛАМОВА

 

председател

043100003

Стражица

МАРТИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

зам.председател

043100003

Стражица

ДАРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

 

секретар

043100003

Стражица

СЛАВКА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА

 

член

043100003

Стражица

РУМЯНКА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

 

член

043100003

Стражица

АНИТА ПЕТЕВА ВАСИЛЕВА

 

член

043100003

Стражица

ДАНИЕЛА ДАНЕВА МИХАЛЕВА

 

член

043100003

Стражица

МАРИЙКА ГРИГОРОВА СТЕФАНОВА

 

член

043100003

Стражица

СВЕТОСЛАВА ПЕТРОВА МАРИНОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100004

Стражица

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НЕНОВА

 

председател

043100004

Стражица

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АТАНАСОВ

 

зам.председател

043100004

Стражица

САВКА СТОЯНОВА СТОЕВА

 

секретар

043100004

Стражица

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

 

член

043100004

Стражица

ЙОРДАНКА СЕМОВА СТОЕВА

 

член

043100004

Стражица

НЕЛИ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

член

043100004

Стражица

ТИНКА КРУМОВА БЪЛОВА

 

член

043100004

Стражица

БОРЯНА РУСЕВА ТАСЕВА

 

член

043100004

Стражица

ГЕРГАНА ЕВГЕНИЕВА РАЙЧЕВА

 

член

 

 

 

 

 

043100005

Стражица

МИЛЕНА ЦОНЕВА ИВАНОВА

 

председател

043100005

Стражица

РАДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

зам.председател

043100005

Стражица

НЕДКА ГОРЧЕВА ИВАНОВА

 

секретар

043100005

Стражица

НЕДКА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА

 

член

043100005

Стражица

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

член

043100005

Стражица

ЙОРДАНКА ЛАМБЕВА ПЕТКОВА

 

член

043100005

Стражица

ЙОНКА АНГЕЛОВА ДИМОВА

 

член

043100005

Стражица

ТАНЯ КОЛЕВА КЪНЕВА

 

член

043100005

Стражица

СНЕЖАНА НИКОЛОВА КИСЬОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100006

Асеново

РЕНЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА

 

председател

043100006

Асеново

СЕВДАЛИН ИВАНОВ АСЕНОВ

 

зам.председател

043100006

Асеново

КАТЯ ЦВЯТКОВА ВЪЛЧЕВА

 

секретар

043100006

Асеново

ДЕНИЦА НЕНКОВА ИВАНОВА

 

член

043100006

Асеново

ТОНИКА САШЕВА БЪРЧИНКОВА

 

член

043100006

Асеново

ЗЛАТКА ПЕТКОВА СЪБЕВА

 

член

043100006

Асеново

РУМЯНА СЪБЕВА ЦВЯТКОВА

 

член

043100006

Асеново

СНЕЖАНА ПЕНЕВА КОСТОВА

 

член

043100006

Асеново

САШО ЦОНЕВ ЦОНЕВ

 

член

 

 

 

 

 

043100007

Бряговица

КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА ДОНЧЕВА

 

председател

043100007

Бряговица

ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

зам.председател

043100007

Бряговица

ВИОЛЕТА ПЕНЧЕВА ГАНЧЕВА

 

секретар

043100007

Бряговица

ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА

 

член

043100007

Бряговица

БОГДАНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

 

член

043100007

Бряговица

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

 

член

043100007

Бряговица

МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕТКОВ

 

член

 

 

 

 

 

043100008

Балканци

ВИКТОРИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

председател

043100008

Балканци

СТОЯН НЕДЕВ СТОЯНОВ

 

за.председател

043100008

Балканци

МАРИЙКА ДИМИТРОВА СЛАВЕВА

 

секретар

043100008

Балканци

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

член

043100008

Балканци

НЕНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

 

член

043100008

Балканци

ЛЮБОМИР ПАНАЙОТОВ ЛЮБЕНОВ

 

член

043100008

Балканци

ОГНЯН МИЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

член

 

 

 

 

 

043100009

Благоево

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СТАНЧЕВА

 

председател

043100009

Благоево

БОРЯНА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

 

зам.председател

043100009

Благоево

ИСКРА ПЕТКОВА СТЕФАНОВА

 

секретар

043100009

Благоево

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ДОБРЕВА

 

член

043100009

Благоево

ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ ХРИСТОВ

 

член

043100009

Благоево

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ГРЕШЕВА

 

член

043100009

Благоево

МИРЕЛА АНЕЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

член

 

 

 

 

 

043100010

Виноград

ИЛИЯНКА ИВАНОВА ШИРОКАНОВА

 

председател

043100010

Виноград

АСАН САЛИЕВ МЕХМЕДОВ

 

зам.председател

043100010

Виноград

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

секретар

043100010

Виноград

ХРИСТО ИВАНОВ БЪРДАРОВ

 

член

043100010

Виноград

НАДЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

 

член

043100010

Виноград

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

член

043100010

Виноград

СНЕЖАНА МЛАДЕНОВА ШИБИЛЕВА

 

член

043100010

Виноград

ТЕОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

 

член

043100010

Виноград

САФИЕ МУСТАФОВА АБДУЛОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100011

Владислав

РУМЯНКА РУСЕВА ДРАГАНОВА

 

председател

043100011

Владислав

РУМЕН НЕНКОВ ИВАНОВ

 

зам.председател

043100011

Владислав

ЕЛЕНКА МИТЕВА ПАРАШКЕВОВА

 

секретар

043100011

Владислав

ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА

 

член

043100011

Владислав

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА АСЕНОВА

 

член

043100011

Владислав

РОСИЦА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

 

член

043100011

Владислав

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100012

Г.Сеновец

КАТЯ МИТЕВА ПАВЛОВА

 

председател

043100012

Г.Сеновец

СТЕФАН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

зам.председател

043100012

Г.Сеновец

КАТЕРЖИНА ХРИСТОВА СТОЕВА

 

секретар

043100012

Г.Сеновец

РАДИНА БОГОМИЛОВА КОСЕВА

 

член

043100012

Г.Сеновец

МИНКА ПЕТРОВА БОТЕВА

 

член

043100012

Г.Сеновец

МАГДАЛЕНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

 

член

043100012

Г.Сеновец

ТЕМЕНУЖКА ВЕСЕЛИНОВА КИРИЛОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100013

Камен

МИТКО ВАСИЛЕВ ЧОТОКЛИЕВ

 

председател

043100013

Камен

АТАНАСКА ПЕНЕВА АЛЕКОВА

 

зам.председател

043100013

Камен

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 

секретар

043100013

Камен

ЛИЛЯНА ЙОХАНОВА ТОПАЛОВА

 

член

043100013

Камен

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА САБРИЕВА

 

член

043100013

Камен

ГАЛИНКА ИВАНОВА ПОПОВА

 

член

043100013

Камен

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

 

член

043100013

Камен

ДИАНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

 

член

043100013

Камен

МАРИЙКА ИВАНОВА РУСЕВА

 

член

 

 

 

 

 

043100014

Камен

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПРОКОПОВ

 

председател

043100014

Камен

КАДРИЕ РАИМОВА ИБРЯМОВА

 

зам.председател

043100014

Камен

ДИМИТРИНА НИКИФОРОВА ЧОТОКЛИЕВА

 

секретар

043100014

Камен

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ГОРАНОВА

 

член

043100014

Камен

ДРАГОМИР СТОЙКОВ КЮРКЧИЕВ

 

член

043100014

Камен

СТОЯН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

 

член

043100014

Камен

МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 

член

043100014

Камен

МИГЛЕНА РАШОВА МУСТАФОВА

 

член

043100014

Камен

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

член

 

 

 

 

 

043100015

Кесарево

АХМЕД ОРХАНОВ АХМЕДОВ

 

председател

043100015

Кесарево

ТОТКА НЕДЕВА ЦОЦОВА

 

зам.председател

043100015

Кесарево

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

 

секретар

043100015

Кесарево

СОНЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

член

043100015

Кесарево

СВЕТЛА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА

 

член

043100015

Кесарево

КРАСИМИРА РАДЕВА ПЕТКОВА

 

член

043100015

Кесарево

СТОЙЧО СЛАВЕВ СТОЕВ

 

член

043100015

Кесарево

КРАСИМИРА ДАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

 

член

043100015

Кесарево

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЧОЛАКОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100016

Кесарево

ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

председател

043100016

Кесарево

СОНЯ ВАЛЕНТИНОВА ЦОНЕВА

 

зам.председател

043100016

Кесарево

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ САВОВ

 

секретар

043100016

Кесарево

ДОНКА ИГНАТОВА АТАНАСОВА

 

член

043100016

Кесарево

НЕЛИ АТАНАСОВА ФРАНЦОВА

 

член

043100016

Кесарево

РУМЯНА АТАНАСОВА КЪРДЖИЛОВА

 

член

043100016

Кесарево

МАРГАРИТА ДИМОВА ВАСИЛЕВА

 

член

043100016

Кесарево

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА

 

член

043100016

Кесарево

КАЛОЯН АНГЕЛОВ КОЕВ

 

член

 

 

 

 

 

043100018

Кав./Любенци

НИКОЛА КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

 

председател

043100018

Кав./Любенци

СТЕФАН ЦОНЕВ БАНКОВ

 

зам.председател

043100018

Кав./Любенци

ИВАН МАРКОВ МИТЕВ

 

секретар

043100018

Кав./Любенци

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЙОВКОВА

 

член

043100018

Кав./Любенци

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ХАРИЗАНОВ

 

член

043100018

Кав./Любенци

ИВАНКА МИЛКОВА КЕНАРОВА

 

член

043100018

Кав./Любенци

СЕРАФИМ МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

 

член

 

 

 

 

 

043100019

Лозен

НАДКА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

 

председател

043100019

Лозен

ЙОАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

зам.председател

043100019

Лозен

СВЕТЛАНА СТАЙКОВА ЛАЗАРОВА

 

секретар

043100019

Лозен

СТЕФАН АСЕНОВ РАДИКОВ

 

член

043100019

Лозен

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

 

член

043100019

Лозен

МАРИЯ ДИМИТРОВА УЗУНОВА

 

член

043100019

Лозен

МИРЕН ЛЮТФИЕВА АХМЕДОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100020

Мирово

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕНЕВ

 

председател

043100020

Мирово

БОЖАНА МАРИНОВА МИТЕВА

 

зам.председател

043100020

Мирово

ТОНИ ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА

 

секретар

043100020

Мирово

МАРГАРИТА ТОДОРОВА МАРИНОВА

 

член

043100020

Мирово

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

 

член

043100020

Мирово

ИВАНКА ЦВЯТКОВА ПЕНЧЕВА

 

член

043100020

Мирово

НАЗМИЕ ЮЗЕИРОВА МУСТАФОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100021

Николаево

ДЕНЧО БАЙЧЕВ ДЕНЕВ

 

председател

043100021

Николаево

СИЛВИЯ ГЕНЧЕВА СТОЙНЕВА

 

зам.председател

043100021

Николаево

АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

 

секретар

043100021

Николаево

ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ИГНАТОВА

 

член

043100021

Николаево

ЕВГЕНИ ИВАНОВ РАЙЧЕВ

 

член

043100021

Николаево

НЕДЮ ПЕНЕВ НЕДЕВ

 

член

043100021

Николаево

ДЕТЕЛИНА ДЕНЧЕВА КИРИЛОВА

 

член

 

 

 

 

 

043100022

Н. Върбовка

МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА

 

председател

043100022

Н. Върбовка

АНИТА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

зам.председател

043100022

Н. Върбовка

ИВАН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

 

секретар

043100022

Н. Върбовка

ПЕНКА КОЛЕВА МАРИНОВА

 

член

043100022

Н. Върбовка

РАЙФ АСЕНОВ СТОЯНОВ

 

член

043100022

Н. Върбовка

ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА

 

член

043100022

Н. Върбовка

СТОЯНКА СИМЕОНОВА БОЕВА

 

член

 

 

 

 

 

043100023

Н. Градище

АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

 

председател

043100023

Н. Градище

ДРАГАН НЕДЯЛКОВ НЕДЕЛКОВ

 

зам.председател

043100023

Н. Градище

БОЯНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

секретар

043100023

Н. Градище

АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

 

член

043100023

Н. Градище

КРИСТИЯН ЕВГЕНИЕВ АВРАМОВ

 

член

043100023

Н. Градище

СВЕТЛА МАРГАРИТОВА СТОИЛОВА

 

член

043100023

Н. Градище

ГЮНАЙДЪН АСЕНОВ СТОЯНОВ

 

член

 

 

 

 

 

043100026

Сушица

СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

 

председател

043100026

Сушица

ИВЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

 

зам.председател

043100026

Сушица

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ЕНЧЕВА

 

секретар

043100026

Сушица

МОНИКА ИВАНОВА БОНЕВА

 

член

043100026

Сушица

ВИОЛЕТКА ЙОРДАНОВА ДИМОВА

 

член

043100026

Сушица

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯКИМОВ

 

член

043100026

Сушица

КАЛОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

член

043100026

Сушица

КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

член

043100026

Сушица

ПЕТЯ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043100030

Царски извор

РАДКА СТЕФАНОВА СРЕДКОВА

 

председател

043100030

Царски извор

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

зам.председател

043100030

Царски извор

ЕЛКА БОРИСОВА ЧАЛЪКОВА

 

секретар

043100030

Царски извор

СИЛВИЯ ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

 

член

043100030

Царски извор

ДЕНКА ПАВЛОВА ИВАНОВА

 

член

043100030

Царски извор

ЗОРНИЦА ПЕТЕВА ПЕТКОВА

 

член

043100030

Царски извор

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

член

043100030

Царски извор

КРАСИМИРА ДОНЧЕВА КОЛЕВА

 

член

043100030

Царски извор

СЮЛЕЙМАН АСЕНОВ СТОЯНОВ

 

член

 

 1. Секционните избирателни комисии встъпват в правомошията си в съответствие със срока по чл.93 ал.1 от ИК.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

 

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Зам. председател: Илияна Любенова Петрова

* Публикувано на 25.09.2019 в 16:23 часа

Свързани решения:

71-МИ/30.09.2019

72-МИ/30.09.2019

74-МИ/02.10.2019

75-МИ/03.10.2019

80-МИ/11.10.2019

81-МИ/15.10.2019

86-МИ/21.10.2019

87-МИ/21.10.2019

89-МИ/21.10.2019

92-МИ/23.10.2019

115-МИ/02.11.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 122-МИ / 16.07.2021

  относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

 • № 121-МИ / 16.07.2021

  относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

 • № 120-МИ / 13.11.2019

  относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения