Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Стражица, 03.10.2019

ОТНОСНО: предложение за промяна на СИК на територията на община Стражица

В Общинска избирателна комисия Стражица е постъпило заявления с вх. № 43-МИ от 02.10.2019 г. от инж. Катя Атанасова Петрова, упълномощен представител на  КП “БСП за България“ с предложение за промяна в състава на СИК № 043100005 в община Стражица.

 

След проверка на подаденото заявление, Общинска избирателна комисия установи, че са на лице на изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 6  от ИК, Общинска избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

 

 1. Освобождава Йонка Ангелова Димова, ЕГН като член на СИК в секция 043100005- гр. Стражица.
 2. Назначава Биляна Детелинова Александрова, ЕГН  за член на СИК в секция 043100005 гр. Стражица.

         На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 03.10.2019 в 16:13 часа

Свързани решения:

69-МИ/25.09.2019

Календар

Решения

 • № 122-МИ / 16.07.2021

  относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

 • № 121-МИ / 16.07.2021

  относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

 • № 120-МИ / 13.11.2019

  относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения