30.10.2015

Съобщение относно застъпници / представители на партии и коалиции

 Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници/ представители при спазване изискванията на Изборния кодекс.

Регистрираните за първия тур застъпници/ представители за съответната кандидатска листа,участваща в балотажа, запазват статута си и за втория тур.

30.10.2015

Съобщение - СИК

Състав на секционни избирателни комисии за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове

 

 

Назначените за провеждане  на първи тур на изборите за общински съветници и кметове, проведен на 25.10.2015г членове на секционни избирателни комисии продължават да изпълняват функциите и задълженията си по провеждане на изборите и в деня на втори тур - 01.11.2015г.  

30.10.2015

Съобщение

График за предаването на изборните книжа и материали на СИК от членове на ОИК 31.10.2015 г.

                                                                           УТВЪРДИЛ:

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОИК:

                             

Маршрут

Час

Представители на ОИК

1

Асеново- Мирово- Ново Градище- Кавлак

14:00

Даниела Цанева, Надка Стоянова

2

Благоево- Владислав- Балканци- Железарци

14:00

Иван Христов, Георги Гурсов

3

Бряговица - Царски Извор- Сушица- Горски Сеновец

14:00

Клара Трифонова, Диана Илиева

4

Николаево- Камен- Нова Върбовка- Лозен - Виноград

14:00

Дилян Братованов, Лилия Владова

5

Стражица и ПСИК

 

14:00

Сюзан Алтънова, Мариян Христов,Николай Ангелов

6

Кесарево- Теменуга

 

15:00

Сюзан Алтънова, Мариян Христов,Николай Ангелов

                                         

21.10.2015

График за предаването на изборните книжа и материали на СИК от членове на ОИК на 24.10.2015 г.

Маршрут

Час

Представители на ОИК

1

Асеново- Мирово- Ново Градище- Кавлак

14:00

Даниела Цанева, Надка Стоянова

2

Благоево- Владислав- Балканци- Железарци

14:00

Иван Христов, Георги Гурсов

3

Бряговица - Царски Извор- Сушица- Горски Сеновец

14:00

Клара Трифонова, Диана Илиева

4

Николаево- Камен- Нова Върбовка- Лозен - Виноград

14:00

Дилян Братованов, Лилия Владова

5

Стражица и ПСИК

 

14:00

Сюзан Алтънова, Мариян Христов,Николай Ангелов

6

Кесарево- Теменуга

 

15:00

Сюзан Алтънова, Мариян Христов,Николай Ангелов

 

20.10.2015

Съобщение

Следващото заседанието на ОИК Стражица е насрочено за 21.10.2015 г.  в 13.30 часа.

13.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Стражица се насрочва за 16.10.2015г. от 10:00 часа

07.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Стражица се насрочва за 08.10.2015г. от 13:30 часа

04.10.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Стражица се насрочва за 05.10.2015г. от 13:30 часа

03.10.2015

Съобщение относно УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

03.10.2015

Съобщение - ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

Електронна таблица на списък застъпници

28.09.2015

Съобщение относно дежурства на членовете на ОИК Стражица съгласно писмо на ЦИК № МИ - 15-938 / 25.09.2015 г.

ОИК Стражица утвърждава график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

ДАТА

ДЕЖУРЕН

ТЕЛЕФОН

28.09.2015 г.

ДИЛЯН БРАТОВАНОВ

+359 879 985533

29.09.2015 г.

КЛАРА ТРИФОНОВА

+359 884229561

30.09.2015 г.

ЛИЛИЯ ВЛАДОВА

+359 885150967

01.10.2015 г.

МАРИЯН ХРИСТОВ

+359 899052900

02.10.2015 г.

СЮЗАН АЛТЪНОВА

+359 876 001920

03.10.2015 г.

ДИЛЯН БРАТОВАНОВ

359 879 985533

04.10.2015 г.

КЛАРА ТРИФОНОВА

359 884229561

05.10.2015 г.

ЛИЛИЯ ВЛАДОВА

+359 885150967

06.10.2015 г.

МАРИЯН ХРИСТОВ

+359 899052900

07.10.2015 г.

СЮЗАН АЛТЪНОВА

+359 876 001920

08.10.2015 г.

ДИЛЯН БРАТОВАНОВ

+359 879 985533

09.10.2015 г.

КЛАРА ТРИФОНОВА

+359 884229561

10.10.2015 г.

ЛИЛИЯ ВЛАДОВА

+359 885150967

11.10.2015 г.

МАРИЯН ХРИСТОВ

+359 899052900

12.10.2015 г.

СЮЗАН АЛТЪНОВА

+359 876 001920

26.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Стражица е насрочено за 28.09.2015г. от 11.00 часа

24.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Стражица за 25.09.2015 г. е от 11,00 часа.

24.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТРАЖИЦА УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ E ПРИКЛЮЧИЛА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 Г.

В приложените файлове са посочени всички регистрирани кандидати за всеки вид избор.

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

24.09.2015

Съобщение

Номера на партиите, коалициите, местни коалиции в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове в община Стражица, насрочени за 25.10.2015 г., както са изтеглени на проведения жребий ,е както следва:

 

ПП, КП,МК,

№ в бюлетина

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК “

1

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)”.

2

ПП „ВМРО- Българско национално движение “

3

МК „ ДЕМОКРАТИЧНО ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА ОБЩИНА СТРАЖИЦА”.

4

ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

5

ПП „ГЕРБ "

6

ПП„ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

7

 

21.09.2015

Регистрирани ПП, КП и МК в ОИК-Стражица за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

Общинска избирателна комисия Стражица, Велико Търново

СПИСЪК

на регистрираните партии, коалиции от партии и местни коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Стражица на 25 октомври 2015г.

 

Партия

 

ПП „ГЕРБ”

Партия

 

ПП „АБВ(АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

Партия

 

ПП „БЪЛГАРСКА   СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Партия

 

ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Партия

 

ПП „АТАКА”

Партия

 

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ”

коалиция от партии (регистрирана в ЦИК)

 

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

Партия

 

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

Местна коалиция, съставена от партиите:ДПС, НДСВ, БДЦ, „Обединени земеделци”

 

МК „ДЕМОКРАТИЧНО ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА ОБЩИНА СТРАЖИЦА”

21.09.2015

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ!

На основание разпоредбите в чл. 124 и чл.25 от Изборния кодекс, в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и местна коалиция, регистрирали кандидати. Общият брой на представителите на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция или местна коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на ОИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица на хартиен и електронен носител. Списъкът се попълва в таблица и ОИК публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Представителят на партия, коалиция и местна коалиция се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице. Представителите на партии, коалиции и местни коалиции, чиито кандидати участват във втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и местните коалиции, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.

ВАЖНО:

Представителите на партиите, коалициите и местните коалиции са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

21.09.2015

Относно регистрация на застъпници!!!

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Стражица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 18,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /26/ на територията на община Стражица.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Стражица на хартиен носител и в структуриран електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ/

 
19.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Стражица за 21.09.2015 г. е от 11,00 часа.

19.09.2015

Съобщение

ОИК - Стражица уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетината ще се проведе на 23.09.2015 г. /сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на ОИК-3-ти етаж.

15.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Стражица на 16 септември 2015 г. е от 11,00 ч.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Стражица за 15.09.2015 г. е от 11,00 часа.

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че със свое Решение ЦИК №2145-МИ от 12 септември 2015 г. ЦИК е заличила регистрацията на партия "БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА"  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Същата участва в състава на коалиция "БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА", регистрирана с Решение №2038-МИ от 09.09.2015 г. на ЦИК.

12.09.2015

ОТНОСНО: Местни коалиции

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.

В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

12.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

12.09.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили въпроси Общинска избирателна комисия уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

11.09.2015

Съобщение относно дежурства на членовете на ОИК Стражица за дните 12.09.2015 г. и 13.09.2015 г.

Общинска избирателна комисия Стражица ще работи както следва:

На 12.09.2015 г. / събота /  от 9,30 ч. до 17,00 ч.

На 13.09.2015 г. / неделя/ от 09,30 ч. до 16,00 ч.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Стражица на 14.09.2015 г. е от 11,00 часа.

 

10.09.2015

Съобщение

Кой има право да гласува с подвижна избирателна урна?

Право да гласуват с подвижна избирателна урна имат гласоподавателите с трайни увреждания, които са от такъв характер, че да не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. Законът изисква уврежданията да са удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Важно! С подвижна избирателна урна може да гласува само този член на семейството, който е подал заявление в срок и е вписан в Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна.

Как да се упражни правото за гласуване с подвижна избирателна урна?

Не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 4 октомври 2015 г., включително) трябва да се подаде заявление по образец, подписано ръчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

В деня на избора!

На 25 октомври 2015 г. членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят дома на гласоподавателите, заявили че ще гласуват с подвижна избирателна урна.

Гласоподавателят получава бюлетина и празен плик, след което той се оставя сам в стаята. Тогава гласоподавателят отбелязва своя вот като:

 • изписва само и единствено знака „Х" с химикал, пишещ със син цвят в квадратчето с избрания вот;
 • поставя бюлетината в плика;

подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност.

След това гласоподавателят дава знак, че е готов, членовете на комисията влизат, гласопадавателят пуска плика в урната, подписва се в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

10.09.2015

Съобщение

При подаване на Заявлението за регистрация на кандидатски листи, политически субекти, следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

09.09.2015

Съобщение

ОИК Стражица уведомява, че крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 10 октомври 2015 г.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Стражица на 10 септември 2015 г. е от 11,00ч.

08.09.2015

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПП, КП, ИК И МК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска избирателна комисия Стражица съобщава на представителите на ПП, КП, ИК, МК, че срокът за подаване на документи за регистрация в ОИК Стражица за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. е от 05.09.2015 г. до 18,00 ч. на 14.09.2015 г., съгласно чл.147, ал.1 , чл.148, ал.2 и чл.153, ал.1 от ИК.

Представителите на ПП, КП, ИК, МК следва да представят:

                               Политически партии и коалиции от партии:

 1. Заявление по образец Приложение №44-МИ от изборните книжа. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация, като за всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. В заявлението за участие на ПП или КП в изборите за кмет на кметство, следва да бъдат изброени всички кметства, в които ще участват.
 2. Копие от удостоверение за регистрация на ПП или КП в ЦИК.
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии.
 4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

Местни коалиции от партии:

 1. Заявление по образец Приложение №45-МИ от изборните книжа. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация, като за всеки отделен вид избор се подава отделно заявление. В заявлението за участие на ПП или КП в изборите за кмет на кметство, следва да бъдат изброени всички кметства, в които ще участват.
 2. Решение за образуване на местна коалицията, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава.
 3. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция.
 4. Образец от печата на МК, ако има такъв.
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на МК.
 6. Копие от удостоверението за регистрация в ЦИК за всяка ПП и КП, участваща в местната коалиция.
 7. Удостоверение за банкова сметка на името на ПП по чл.164, ал.2 ИК.
 8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на МК, свързани с предизборната кампания.Инициативен комитет
 9.  
 1. Заявление по образец Приложение №52-МИ от изборните книжа.
 2. Решение за създаване на ИК и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в ИК.
 4. Декларация по образец, подписана от всеки член на ИК, че има право да гласува в съответния вид избор.
 5. Декларация по образец, подписана от всеки член на ИК, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса.
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо ИК, която ще обслужва само предизборната кампания.
 7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ИК, свързани с предизборната кампания.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 248 / 29.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

 • № 247 / 22.12.2015

  относно: Резглеждане на постъпило възражение по писмен сигнал с вх.№170-МИ/10.12.2015г.

 • № 246 / 18.12.2015

  относно: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

всички решения