Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 248
Стражица, 29.06.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

В Общинска избирателна комисия гр.Стражица е постъпило писмено уведомление с вх.№174 от 27.06.2016г. по регистъра на ОИК от председателя на Общински съвет Стражица г-н Илиян Маринов , с което уведомява ОИК за настъпила смърт на Общински съветник Петър Иванов Николов.Към уведомлението има приложено препис-извлечение от акт за смърт на лицето.

                 С оглед на горното ОИК Стражица констатира следното, че с решение №211- МИ от 26.10.2015 г. е обявила за избран Общински съветник Петър Иванов Николов и е издадено удостоверение №04/26.10.2015.Същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си на Общински съветник в състава на Общински съвет гр.Стражица.

                 Видно от приложеното към писменото уведомление на председателя на Общински съвет препис-извлечение от акт за смърт на лицето е , че е настъпила смърт на същия, поради което Общинската избирателна комисия следва да се произнесе с решение за прекратяване предсрочно пълномощията на Общинския съветник Петър Иванов Николов.

  

                 Във връзка с горното и на основание чл. 87 ал. 1 т. 1 от ИК и чл. 30, ал. 4  т. 13, и ал. 7 от ЗМСМА, ОИК-Стражица.

 

        

РЕШИ:

 1. Прекратява пълномощията на Петър Иванов Николов , като общински съветник от групата на ПП АБВ в Общински съвет Стражица , анулира издаденото удостоверение №04/26.10.2015г .
 2. Обявява следващия в листата на ПП АБВ – Светлозар Иванов Димитров , за избран общински съветник в общински съвет Стражица и му издава удостоверение №22/29.06.2016г. .

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

Председател: Дилян Стефанов Братованов

Секретар: Георги Атанасов Гурсов

* Публикувано на 29.06.2016 в 15:28 часа

Календар

Решения

 • № 248 / 29.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

 • № 247 / 22.12.2015

  относно: Резглеждане на постъпило възражение по писмен сигнал с вх.№170-МИ/10.12.2015г.

 • № 246 / 18.12.2015

  относно: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

всички решения