Календар

Решения

  • № 248 / 29.06.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

  • № 247 / 22.12.2015

    относно: Резглеждане на постъпило възражение по писмен сигнал с вх.№170-МИ/10.12.2015г.

  • № 246 / 18.12.2015

    относно: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

всички решения