Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 246
Стражица, 18.12.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

РЕШИ:

 1. Лицето Петър Костадинов Петров — кмет на село Благоево да бъде уведомен писмено за постъпилият сигнал, като му бъдат изпратени приложенните документи изискани по служебен път изясняващи неговия статут, като ликвидатор.
 2. У казва в тридневен срок от датата на получаване на преписката да се възползва от правото си на възражение.

Решението подлежи на обжалване пррд Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дилян Стефанов Братованов

Секретар: Георги Атанасов Гурсов

* Публикувано на 29.06.2016 в 15:55 часа

Календар

Решения

 • № 248 / 29.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

 • № 247 / 22.12.2015

  относно: Резглеждане на постъпило възражение по писмен сигнал с вх.№170-МИ/10.12.2015г.

 • № 246 / 18.12.2015

  относно: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

всички решения