Заседания

Заседание от дата 29.06.2016 от 11:00 часа.

Заседание от дата 22.12.2015 от 11:00 часа.

Заседание от дата 18.12.2015 от 11:00 часа.

Заседание от дата 30.10.2015 от 11:30 часа.

Заседание от дата 29.10.2015 от 11:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 27.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 14:30 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 11:30 часа.

Заседание от дата 23.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 22.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 20.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 17.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 16.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 13.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 12.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 09.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 08.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 07.10.2015 от 13:30 часа.

Календар

Решения

  • № 248 / 29.06.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник Петър Иванов Николов.

  • № 247 / 22.12.2015

    относно: Резглеждане на постъпило възражение по писмен сигнал с вх.№170-МИ/10.12.2015г.

  • № 246 / 18.12.2015

    относно: Разглеждане на писмен сигнал от жители на село Благоево.

всички решения