Състав на ОИК Стражица

Председател

 1. Марияна Аврамова Кръстева

Зам. председатели

 1. Искра Петкова Стефанова
 2. Мария Рашкова Дякова
 3. Пламен Пламенов Петров
 4. Стела Христова Соколова

Секретар

 1. Клара Георгиева Трифонова-Иванова

Членове

 1. Боянка Христова Николова
 2. Деница Иванова Иванова
 3. Елена Антонова Йорданова
 4. Илияна Любенова Петрова
 5. Петя Диянова Пейкова

Календар

Решения

всички решения