16.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че регистрирането на кандидатските листи в общинската избирателна комисия се извършва от 19 септември до 17:00 часа на 26 септември 2023 г. включително.

Документи, които следва да се представят са:

 1. Предложение от партията/коалицията
 • Приложение № 51-МИ от изборните книжа за регистрация на кандидатска листа за общински съветници;
 • Приложение № 52-МИ от изборните книжа за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/кмет на кметство;
 • За инициативни комитети: Приложение № 53-МИ от изборните книжа за регистрация на независим кандидат;

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно предложение.

За изборите за кмет на кметство се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

 1. Заявление-декларация от всеки един от кандидатите Приложение № 54-МИ от изборните книжа;
 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕКСЕЛ ФОРМАТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

14.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че на територията на община Стражица в 13 населени места/села/ ще се проведат избори за кметове на кметства на 29 октомври 2023 година,  както следва:

 • Кметство с. Асеново
 • Кметство с. Благоево
 • Кметство с. Бряговица
 • Кметство с. Виноград
 • Кметство с. Владислав
 • Кметство с. Горски Сеновец
 • Кметство с. Камен
 • Кметство с. Кесарево
 • Кметство с. Лозен
 • Кметство с. Мирово
 • Кметство с. Нова Върбовка
 • Кметство с. Сушица
 • Кметство с. Царски извор
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в ОИК-Стражица, от 9:00 до 17:00 часа.

Документи, които следва да се представят са:

ЗА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 32-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 3. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 1. Заявление- Приложение № 33-МИ от изборните книжа;
 2. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава;
 3. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 ИК, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;
 7. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция.

* за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

 1. Заявление-Приложение № 42-МИ от изборните книжа;
 2. Решение за създаване на инициативния комитет, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява, за издигането на кой независим кандидат се отнася и за кой вид избор се създава;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация-Приложение № 44-МИ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК.
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 Приложими Решения № 2218 –МИ от 05.09.2023 г. и № 2121-МИ 29.09.2023 г. на ЦИК

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стражица уведомява, че адреса на комисията е гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5 /сградата на общинска администрация/, ет. 3, стая 311, телефон за контакт 0879116420.

Приемно време на комисията всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 26.09.2023

  относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения