Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Стражица, 03.10.2019

ОТНОСНО: упълномощаване на представители на ОИК Стражица за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Стражица за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 9 от Изборния кодекс и в изпълнение на  Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

  1. УПЪЛНОМОЩАВАсвои представители за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на БНБ (или печатница изпълнител) и в последствие от Областна администрация- Велико Търново, съпровождане на транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Велико Търново и в последствие до Общинска администрация- Стражица, както и осъществяване контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините, както следва: 

           ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА 

           ДОЧКА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА 

       2. ОПРЕДЕЛЯ резервни членове на мястото на посочените в т.1 лица, както следва: 

           ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА БАЙЧЕВА

           КЛАРА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

        3. Посочените членове в т. 1 и т. 2 от настоящето Решение се упълномощават с правото да                     подписват приемателно-предавателните протоколи и други относими документи, свързани с               дейностите визирани в Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК. 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 03.10.2019 в 16:19 часа

Календар

Решения

  • № 122-МИ / 16.07.2021

    относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

  • № 121-МИ / 16.07.2021

    относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

  • № 120-МИ / 13.11.2019

    относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения