Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
Стражица, 18.10.2019

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „БСП за България“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Стражица на 27 октомври 2019 г.

С вх. № 75 от 17.10.2019 г. в Общинска избирателна комисия е постъпил Списък № 1 от  КП ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез  пълномощника инж. Катя Атанасова Петрова, съдържащ 19 упълномощени представители при произвеждане на изборите за изборите за общински съветници и за кметове в Община Стражица на 27 октомври 2019 г.

Списъка е приложен и на технически носител.

След извършена проверка Общинска избирателна комисия констатира, че за всички 19 (деветнадесет) упълномощени представители са изпълнение изискванията на чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

Публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Стражица 19 (деветнадесет) упълномощени представители на КП ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, съгласно приложение към настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова

* Публикувано на 18.10.2019 в 13:47 часа

Календар

Решения

  • № 122-МИ / 16.07.2021

    относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

  • № 121-МИ / 16.07.2021

    относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

  • № 120-МИ / 13.11.2019

    относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения