БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Въскресийка Рашкова Андреева1/16.10.2019
Даниела Тодорова Цонева2/16.10.2019
Ганка Стоянова Маринова3/16.10.2019
Валентина Василева Златева4/16.10.2019
Петя Симеонова Александрова5/16.10.2019
Иван Стефанов Димов6/16.10.2019
Денка Ангелова Димитрова7/16.10.2019
Иван Николов Иванов8/16.10.2019
Цанка Радева Стефанова9/16.10.2019
Марин Йорданов Ефтимов10/16.10.2019
Бисер Атанасов Михайлов11/16.10.2019
Бистра Иванова Ботева12/16.10.2019
Ася Красимирова Белинова13/16.10.2019
Димитър Тодоров Койчев14/16.10.2019
Недко Георгиев Цоцов15/16.10.2019
Алиш Ибриямов Силистралиев16/16.10.2019
Димитър Минчев Димитров17/16.10.2019
Стефан Димитров Николов18/16.10.2019
Стефан Стоянов Боев19/16.10.2019
Миглена Светославова Иванова20/16.10.2019
Николай Петров Калев21/16.10.2019
Ангелина Йорданова Йорданова22/16.10.2019

Календар

Решения

  • № 122-МИ / 16.07.2021

    относно: уведомяване на Централната избирателна комисия

  • № 121-МИ / 16.07.2021

    относно: заявление от Румен Стефанов Павлов с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет на Община Стражица

  • № 120-МИ / 13.11.2019

    относно: обявяване на Васко Маринов Стоянов за избран общински съветник

всички решения