Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Стражица, 15.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на ПП ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са Заявления /3бр./ от ПП ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“, за участие в изборите за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство в с. Асеново, с. Благоево, с. Бряговица, с. Виноград, с. Владислав, с. Горски Сеновец, с. Камен, с. Кесарево, с. Лозен, с. Мирово, с. Нова Върбовка, с. Сушица и с. Царски извор, подписани от Анатолий Христов Маринов в качеството на пълномощник на Костадин Тодоров Костадинов – председател и представляващ ПП ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“, заведени под № 1-МИ на 15 септември 2023 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Собственоръчно заверено копие на пълномощно от Костадин Тодоров Костадинов- председател и представляващ ПП ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“ към Анатолий Христов Маринов;
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партията.

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. на ЦИК, за регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

Регистрира ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 15.09.2023 в 15:19 часа

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 26.09.2023

  относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения