Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Стражица, 15.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на ПП ,,ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е Заявление от ПП ,,ГЛАС НАРОДЕН“, за участие в изборите за кмет на кметство с. Лозен, подписано от Йордан Иванов Миланов в качеството на пълномощник Светослав Емилов Витков– председател и представляващ ПП ,,ГЛАС НАРОДЕН“, заведено под № 2-МИ на 15 септември 2023 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Пълномощно от Светослав Емилов Витков - председател и представляващ ПП ,,ГЛАС НАРОДЕН“ към Йордан Иванов Миланов;

Налице са изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. на ЦИК, за регистрация на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

Регистрира ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 15.09.2023 в 15:21 часа

Календар

Решения

  • № 58-МИ / 26.09.2023

    относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 57-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 56-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения