Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 19-МИ
Стражица, 18.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на МК ,,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са Заявления /3бр./ от МК ,,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на община, общински съветници и за кмет на кметство в с. Асеново, с. Благоево, с. Бряговица, с. Виноград, с. Владислав, с. Горски Сеновец, с. Камен, с. Кесарево, с. Лозен, с. Мирово, с. Нова Върбовка, с. Сушица и с. Царски извор ,подписани от Илиян Иванов Маринов в качеството на представляващ МК ,,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“, заведени под № 1-МИ на 18 септември 2023 г. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция;
  2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
  3. Копие на пълномощно № 263/13.09.2023 г. от Симеон Славчев Славчев –председател и представляващ ПП ,,МИР“ към Илиян Иванов Маринов;
  4. Копие на пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов– председател на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД„ към Тошко Йорданов Хаджитодоров- упълномощено лице към Момчил Кунчев Иванов;
  5. Копие на пълномощно от Станимир Колев Иванов- представляващ КП ,,БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГИОНИТЕ“ към Николай Иванов Плещов- - упълномощено лице Георги Енев Георгиев;
  6. Информация за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 ИК, която ще обслужва само предизборната кампания;
  7. Информация за имената на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05 септември 2023 г. на ЦИК, за регистрация на МК ,,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия Стражица

Р Е Ш И:

Регистрира МК ,,БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:12 часа

Календар

Решения

всички решения