Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Стражица, 11.09.2023

ОТНОСНО: oпределяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Стражица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1973-МИ/10.09.2023 г. на ЦИК във връзка с чл. 13 и чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и получена справка от ТЗ „ГРАО”-Велико Търнoво с вх. № 3-МИ/ 11.09.2023  г., Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 

 Определя 17 /седемнадесет/ мандата за общински съветници в Община Стражица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 Копие  от настоящото решение да се предостави на общинска администрация Стражица.

 

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 11.09.2023 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 58-МИ / 26.09.2023

    относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 57-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 56-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения