Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Стражица, 11.09.2023

ОТНОСНО: регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Пламен Йорданов Паунов, заведено под № 1 от 11 септември 2023 г. в регистъра на инициативните комитети в ОИК, за издигане на Цветан Досков Досев за независим кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заявлението е подписано от 6 избиратели, в състав: Пламен Йорданов Паунов, Цветан Димчев Димов, Ивелин Ивайлов Адриянов, Дянко Георгиев Дянков, Стоян Николов Ангелов, Атанас Алексиев Пенев.

Към заявлението са приложени:

 1. протокол с решение от събрание за образуване на инициативен комитет за издигане на Цветан Досков Досев за независим кандидат за кмет кметство с. Камен, община Стражица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 6 броя;
 4. договор за новооткрита банкова сметка от 08.09.2023 г., при „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. информация с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 2121-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК, за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 152 т. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2121-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И: 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Пламен Йорданов Паунов
 2. Цветан Димчев Димов
 3. Ивелин Ивайлов Адриянов
 4. Дянко Георгиев Дянков
 5. Стоян Николов Ангелов
 6. Атанас Алексиев Пенев

за издигане на Цветан Досков Досев за независим кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 11.09.2023 в 17:16 часа

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 26.09.2023

  относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения