Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Стражица, 12.09.2023

ОТНОСНО: назначаване на специалист-технически сътрудник към ОИК Стражица

На основание решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия може да наема специалисти, които да подпомагат дейността на комисията. След проведена среща с кмета на общината и предвид подаденото заявления за назначаване на специалист-технически сътрудник, Общинска избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 1. Да се наеме специалист-технически сътрудник за подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия с функции: водене и изготвяне на протоколите от заседанията на ОИК, завеждане на входящата и изходяща кореспонденция и други задачи възложени от председателя или секретаря на комисията;
 2. Определя възнаграждение в размер на 780 лв.;
 3. Определя за специалист-технически сътрудник следното лице: Валентина Николаева Димитрова;
 4. Възлага на председателя на комисията да предостави необходимите документи кмета на Община Стражица, за сключване на договор с определеното лице по т. 3, за периода от 12.09.2023 г. до 7 дни от обявяване на изборния резултат.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 12.09.2023 в 16:14 часа

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 26.09.2023

  относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения