Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Стражица, 13.09.2023

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателни секции в Община Стражица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1969-МИ/08.09.2023 г. и Заповед №1573/08.09.2023 г. на кмета на Община Стражица, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И:

 1. Формира единна номерация на избирателни секции в Община Стражица за провеждането на  изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

            АА е номерът на Област Велико Търново- 04.

            ВВ номерът на общината в съответната област, съгласно ЕКАТТЕ -31.

          СС е номерът на административния район, съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

            ХХХ  е номерът на секцията в общината.

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на Община Стражица за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г, както следва:
 • Секция № 04 31 00 001 – секция Първа на град Стражица с адрес: Клуб на пенсионера и инвалида, ул. ,,Михаил Друмев”№ 8
 • Секция № 04 31 00 002 – секция Втора на град Стражица с адрес: Спортна зала; ул. ,,Дончо Узунов” № 13
 • Секция № 04 31 00 003 – секция Трета на град Стражица с адрес: СУ „А. Каралийчев”; ул.”Дончо Узунов” № 13
 • Секция № 04 31 00 004 – секция Четвърта на град Стражица с адрес: Професионална гимназия; ул. „Волга” № 3
 • Секция № 04 31 00 005 – секция Пета на град Стражица с адрес: Ритуална зала; ул. „Сава Цонев” № 2
 • Секция № 04 31 00 006 – секция село Асеново с адрес: Читалище, ул.”Втора” №1 Секция № 04 31 00 007 – секция село Бряговица с адрес: Зала на кметството, Кметство с. Бряговица, ул.”Шеста” № 2
 • Секция № 04 31 00 008 - секция село Балканци, включваща населените места с. Теменуга, с. Водно и с. Железарци с адрес: Читалище, ул.”Първа” № 59
 • Секция № 04 31 00 009 – секция село Благоево с адрес: Читалище, ул.”Христо Ботев” № 29
 • Секция № 04 31 00 010 – секция село Виноград с адрес: Клуб на пенсионера, ул. „ Площад център” № 3
 • Секция № 04 31 00 011 – секция село Владислав с адрес: Читалище, ул.”Витоша” № 1
 • Секция № 04 31 00 012 – село Горски Сеновец с адрес: Клуб на пенсионера, ул.”Девети септември” № 4
 • Секция № 04 31 00 013 – секция Първа село Камен с адрес: Клуб на ПК ул. „Търговска” № 34
 • Секция № 04 31 00 014 – секция втора село Камен с адрес: Читалище, ул.”Търговска” № 25
 • Секция № 04 31 00 015 – секция Първа на село Кесарево с адрес: Клуб на пенсионера, ул. „П. Т. Шмид” № 4
 • Секция № 04 31 00 016 – секция Втора на село Кесарево с адрес: ОУ „Николай Райнов“, първи етаж /вход/ ул. „Цар Роман” № 1
 • Секция № 04 31 00 018 – секция село Кавлак и село Любенци с адрес: Обредна зала /до читалището/ ул. „Първа” № 36
 • Секция № 04 31 00 019 – секция село Лозен с адрес: Клуб на пенсионера. Ул. „Първа” № 14
 • Секция № 04 31 00 020 – секция село Мирово с адрес: Кметството, ул.”Магистрална” № 30
 • Секция № 04 31 00 021 – секция село Николаево с адрес: Кметството, ул. ,,Първа” № 27
 • Секция № 04 31 00 022 – секция село Нова Върбовка с адрес: Клуб на Кметството, ул.”Първа” № 56
 • Секция № 04 31 00 023 – секция село Ново Градище с адрес: Младежки клуб, ул. „Първа” № 14
 • Секция № 04 31 00 026 – секция село Сушица с адрес: Заседателна зала кметство, ул. „Г. Димитров“ № 4
 • Секция № 04 31 00 030 – село Царски извор с адрес: Клуб на пенсионера, ул. „Г. Димитров” № 10

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 13.09.2023 в 16:18 часа

Календар

Решения

 • № 58-МИ / 26.09.2023

  относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 57-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 56-МИ / 26.09.2023

  относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения