Общинска избирателна комисия Стражица


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Стражица, 13.09.2023

ОТНОСНО: определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в Община Стражица при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Стражица

 

Р Е Ш И

  1. Определя броя на членовете на всяка СИК в Община Стражица съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва: 

            За секции с до 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар, на територията на Община Стражица тези секции са:  

 

секция №

04 31 00 ХХХ

населено място

007

село Бряговица

008

село Балканци

009

село Благоево

011

село Владислав

012

село Горски Сеновец

018

село Кавлак

019

село Лозен

020

село Мирово

021

село Николаево

022

село Нова Върбовка

023

село Ново Градище

 

            За секции с над 500 избиратели – 9 члена, в това число председател, заместник председател и секретар,  на територията на Община Стражица тези секции са:  

 

секция №

04 31 00 ХХХ

населено място

001

град Стражица

002

град Стражица

003

град Стражица

004

град Стражица

005

град Стражица

006

село Асеново

010

село Виноград

013

село Камен

014

село Камен

015

село Кесарево

016

село Кесарево

026

село Сушица

030

село Царски извор

 

Копие  от настоящото решение да се предостави на общинска администрация Стражица.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК.

 

Председател: Марияна Аврамова Кръстева

Секретар: Клара Георгиева Трифонова-Иванова

* Публикувано на 13.09.2023 в 16:22 часа

Календар

Решения

  • № 58-МИ / 26.09.2023

    относно: Мирослав Борисов Миланов, като кандидат за кмет на кметство с. Горски Сеновец, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 57-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Иван Николаев Калчев, като кандидат за кмет на кметство с. Камен, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 56-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на Емил Георгиев Кърджилов, като кандидат за кмет на кметство с. Кесарево, община Стражица, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения